Menu

POMÁHÁME RŮST

Pevně věříme, že vysoká kvalita našich služeb je základem
pro spokojenost našich klientů a dlouhodobou spolupráci.

Chci vědět více

Naše služby

Poradenství a finanční management

Jedná se o finanční management a poradenství, a také o administrativní podporu v průběhu celého období spolupráce.

Popis služby

Mzdy

Externí zpracování mezd má celou řadu výhod, které naši klienti velice ocení. Soustředíte se pouze na hlavní obor činnosti Vaší společnosti.

Popis služby

Daně

Daňová legislativa je oblastí, která se mění nejčastěji. Sledujeme pro Vás důležité změny a nabízíme pouze té služby, které potřebujete.

Popis služby

Za 25 let naší praxi jsme rozšířili působení a profesionální poradenství klientům ze široké skály oboru, jako např. správa a pronájem nemovitosti, hotely a restaurace, maloobchod, výroba atd.

×

Účetnictví

Naše nabídka je vždy ušitá na míru požadavkům klienta a obsahuje následující služby:

 • Vedení účetních knih, průběžně, měsíčně nebo čtvrtletně
 • Evidence dodavatelských faktur a závazků
 • Zajištění fakturací vašich zákazníků, sledování stavu pohledávek
 • Vedení pokladny
 • Evidence hmotného a nehmotného majetku včetně odpisů
 • Zpracovaní účetní závěrky
 • Příprava finančních výkazů a daňových přiznání

Součástí účetních služeb je také vedení mzdové agendy, která je nezbytná pokud máte zaměstnance, a také komplexní zpracovaní mezd.

Poradenství a finanční management

Co znamená finanční management a poradenství?

 • Nastavení účetnictví podle požadavků mateřské společnosti nebo vlastníků
 • Business plány, analýza počátečních a provozních rizik
 • Forecasty a break-even reporty
 • Výsledovka a rozvaha v termínech a podle pravidel mateřské společnosti
 • Cash flow, měsíční a roční
 • Kontrola smluv s bankami při financování, analýza rizik likvidity
 • Sledovaní covenant
 • Příprava nebo kontrola smluv na interní financování v rámci skupiny
 • Výkazy pro banky, měsíční nebo roční
 • Průběžné interní daňová analýza a upozornění klienta v případě nutnosti změn nebo možnosti optimalizace
 • Výpočet daňového zatížení, čtvrtletně nebo pololetně

V čem spočívá administrativní podpora?

 • Komunikace ve Vašem jazyce, nabízíme češtinu, angličtinu a ruštinu
 • Příprava nebo kontrola smluv (na pronájem kanceláří, dodavatelských, na interní financování v rámci skupiny, bankovních atd.)
 • Příprava rozhodnutí o rozdělení zisku
 • Příprava valných hromad
 • Firemní auta, kniha jízd
 • Datová schránka
 • Czechpoint
 • Zastupování na úřadech
 • Zastupování před dodavateli a odběrateli
 • Komunikace se zaměstnanci klienta

Mzdy

Externí zpracování mezd má celou řadu výhod:

 • Soustředíte se pouze na hlavní obor činnosti Vaší společnosti
 • Mzdy kompletně zpracuje specializovaná firma
 • Poskytneme legislativní servis a využijeme know-how
 • Přenesete zodpovědnost za správnost mzdové agendy na nás
 • Zajistíte diskrétnost mezi Vaše zaměstnance

Naše nabídka zahrnuje:

 • Příprava pracovních smluv
 • Příprava dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce
 • Přihlášení a odhlášení zaměstnanců na PSSZ či OSSZ a na zdravotní pojišťovně
 • Přihlášení cizinců na PSSZ či OSSZ a na zdravotní pojišťovně
 • Vyhotovení výstupních formulářů (zápočtový list, potvrzení o zdanitelných příjmech, evidenční list důchodového pojištění)
 • Zpracování měsíční mzdy
 • Rozesílání výplatných pásek zaměstnancům
 • Příprava a rozesílání měsíčních přehledů na PSSZ a zdravotní pojišťovny
 • Výpočet zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu dle zákona č. 125/1993 Sb.
 • Roční vyúčtování zálohové a srážkové daně z příjmů ze závislé činnosti odvedené zaměstnavatelem
 • Roční vyúčtování daně z příjmu zaměstnance
 • Zastupování klienta při kontrolách sociálního a zdravotního pojištění

Daně

 • Registrace k DPH, dobrovolná nebo povinná při dosažení obratu
 • Vedení evidence k DPH a příprava přiznání k DPH – měsíční, čtvrtletní a roční
 • Daň z příjmu právnických osob – pro s.r.o., a.s.
 • Daň z příjmu fyzických osob – pro zaměstnance a OSVC
 • Silniční daň, registrace a příprava přiznáni – pro firemní auta
 • Daň z nemovitosti – pro vlastníky budov a pozemku
 • Daň převodu nemovitosti – při koupení nebo prodeji
 • Srážková daň – při platbách zahraničním subjektům za licenční poplatky nebo nerezidentům
 • Dan dědická a darovací

Při spolupráci s námi se klient může naplno věnovat rozvoji podnikání.

Reference

Zpětná vazba našich klientů a spokojenost se službami je pro nás velice důležitá. Zároveň si vážíme soukromí našich zákazníků, a proto poskytujeme reference pouze pro vybrané obory a pouze na vyžádání.

Kontakty

Mgr. Michail Bezrukov

Mgr. Michail Bezrukov

Kontakt pro nové klienty

Tel.: +420 724 174 561
Mgr. Kateřina Bezrukova

Mgr. Kateřina Bezrukova

Provozní a strategické řízení, finanční management

Tel.: +420 605 538 575

Adresa

Hlavní provozovna

Sídlo společnosti, archiv